Ring
0480-411055

HDTV från marknätet

Till hyresfastigheter och bostadsrätts fastigheter med utbud från marknätet kan vi göra HD kanaler tillgängliga för de boende.  Ert fastighetsnät är ofta förberett för dessa kanaler men TV centralen behöver kompletteras för att alla HD kanaler skall bli tillgängliga. TV apparaterna behöver klara DVB-T2 annars måste digitalboxen klara DVB-T2.

Kontakta oss, så berättar vi hur